Podmínky

1. Vítejte na Vybertonejlepsi.cz

Děkujeme za využití našich služeb prostřednictvím webových stránek https://vybertonejlepsi.cz (dále jen „Vybertonejlepsi.cz“)

Provozovatel vám poskytuje Vybertonejlepsi.cz v souladu s následujícími podmínkami užívání stránek. Aktuální verze podmínek užívání stránek je k dispozici na adrese: https://vybertonejlepsi.cz/podminky/.

Souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami užívání stránek a našimi zásadami ochrany osobních údajů tím, že vstoupíte na náš web Vybertonejlepsi.cz a využijete naše služby. Přečtěte si prosím podmínky užívání stránek pozorně a pečlivě. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás zde.

Využíváním Vybertonejlepsi.cz souhlasíte s těmito podmínkami užívání stránek.

2. Obsah webových stránek

Obsahem Vybertonejlepsi.cz se rozumí texty, obrázky, fotografie, zdrojové kódy a další části webové prezentaceVybertonejlepsi.cz.

Veškeré informace a názory publikované na Vybertonejlepsi.cz jsou pouze informačního a vzdělávacího charakteru a vyjadřují subjektivní stanoviska a názory autorů, nebo členů redakce, není-li uvedeno jinak.

Obsah Vybertonejlepsi.cz nesupluje, nezastupuje, nepředstavuje či jinak nenahrazuje lékařské, vědecké, veterinární či jinak odborné, nebo ověřené informace.

3. Vzdání se odpovědnosti

Provozovatel Vybertonejlepsi.cz nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou uživateli Vybertonejlepsi.cz v souvislosti: a) s uživáním Vybertonejlepsi.cz, b) s nakládáním, aplikováním, či využíváním informací publikovaných na Vybertonejlepsi.cz.

Obsah Vybertonejlepsi.cz v žádném případě nenahrazuje veterinární péči, radu, ošetření, nebo konzultaci s veterinářem, či veterinárním technikem.

Provozovatel Vybertonejlepsi.cz neručí za správnost, relevantnost a úplnost zveřejněných informací. Informace jsou aktuální k datu vydání, uvedeném v záhlaví stránky, či přímo v textu. Ověření aktuálnosti údajů spočívá na uživateli Vybertonejlepsi.cz.

Provozovatel Vybertonejlepsi.cz není přímým prodejcem žádného produktu. Provozovatel Vybertonejlepsi.cz pouze zprostředkovává informace a odkazuje na weby třetích stran. Provozovatel Vybertonejlepsi.cz tak není zodpovědný za žádný úkon spojený s pořízením daného produktu. Kupní (či jinou) smlouvu uzavírá uživatel s konkrétním obchodníkem, nikoli s provozovatelem Vybertonejlepsi.cz. Vůči takovému uživateli nemá provozovatel Vybertonejlepsi.cz žádné závazky. Provozovatel Vybertonejlepsi.cz dále také neručí za kvalitu pořízených produktů a služeb a případné škody způsobené jeho (jejich) používáním.

Texty na webu mohou odkazovat na stránky třetích stran. Za jejich obsah provozovatel Vybertonejlepsi.cz nijak neručí a neovlivňuje jejich obsah. Stejně tak provozovatel Vybertonejlepsi.cz neručí za obsah reklamních bannerů a dalších podobných jednotek.

4. Monetizace stránky

Využívám stránek souhlasíte se způsoby a principy jejich monetizace. Vybertonejlepsi.cz je členem partnerského programu Heureka.cz, který náš server peněžně podporuje na základě našich referencí na jejich stránku. Za prokliknutí přes naše banery, obrázky, odkazy či tlačítka dostáváme určitou provizi za případné nakoupení produktu.

Na stránkách dále využíváme reklamních služeb Google Ads a Seznam Partner. Reklamy jsou jednotlivé inzeráty a obchodní sdělení dodávané na server partnera provozovatelem (včetně obchodních sdělení služeb Google Ads a Sklik a jiných programatických zdrojů).

5. Mezinárodní užití, Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto podmínky užívání stránek se řídí právními předpisy České republiky, bez ohledu na jejich možné kolize s principy, zákony a dalšími právními normami jiných zemí. Každý z nás souhlasí s tím, že všechny spory vyplývající z těchto podmínek užívání stránek budou řešeny příslušným českým soudem (podle adresy provozovatele) a podle právního a jednacího řádu České republiky.

6. Změny podmínek užívání stránek

Tyto podmínky užívání stránek byly zveřejněny dne 11. 4. 2020. Od data zveřejnění jsou platné a účinné. Provozovatel Vybertonejlepsi.cz si vyhrazuje právo podmínky užívání stránek změnit bez předchozího upozornění.